Thursday, June 24, 2010

ลำไย พืชเศษฐกิจของไทย

"ลำไย" ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดลำพูน นับว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกลำไยใหญ่ที่สุดในและดีที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ ทุก ๆ ปีจะส่งลำไยที่มีรสชาติดี เนื้อหนาหวานกรอบอร่อย ออกมาสู่ตลาดทั้งในและนอกประเทศ
ธรรมชาติของลำไย ให้ผลผลิตปีละครั้ง ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ถึง สิงหาคม แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย สามารถทำลำไยนอกฤดูกาลได้แล้ว เพื่อลดปัญหาราคาตกต่ำ และขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว ลำไยคุณภาพดี ลำไยอบแห้งคุณภาพส่งออกในปี 2552 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณการผลผลิตลำไยในประเทศ ตลอดทั้งปีมีประมาณ 547,075 ตัน และ มีผลิตผลิต 442,412 ตัน หรือ 80% ของผลผลิตทั้งหมดอยู่ในภาคเหนือ บางส่วนขายเป็นลำไยสดภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ จีน ไต้หวัน ส่วนหนึ่งจะนำแปรรูปไปทำเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือก หรืออกแห้งเฉพาะเนื้อ ลำไยกระป๋อง และอื่น ๆ
ในการทำลำไยอบแห้งนั้น ใช้ลำไยสดประมาณ 3.33 กิโลกรัม จะได้เป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือก 1 กิโลกรัม และ ใช้ลำไยสด 10 กิโลกรัม จะได้ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง 1 กิโลกรัม longan ลำไยสีทอง ขายลำไย

No comments:

Post a Comment